Repetytorium z Hipertensjologii

Strona główna


Sponsorzy:

Główny sponsor:
msd

Złoty sponsor:
msd

Sponsorzy:
egisservier
servier

Szanowny Panie Doktorze/Szanowna Pani Doktor

W imieniu Komitetu Naukowego zapraszamy do udziału w Konferencji "Repetytorium z hipertensjologii", która odbędzie się 12 września 2009 roku w Warszawie w hotelu Holiday Inn.

Tematyka poruszana podczas Konferencji będzie obejmować najważniejsze zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Sesje będą prowadzone w sposób interaktywny przy pomocy systemu do głosowania, co umożliwi uczestnikom aktywny udział w spotkaniu oraz sprawdzanie na bieżąco swojego stanu wiedzy.

Uczestnikami Konferencji będą osoby wytypowane przez Regionalnych Konsultantów ds. Hipertensjologii, które są w trakcie realizacji tej specjalizacji lub planują ją rozpocząć w najbliższym czasie. Udział we wszystkich sesjach odbywających się podczas Konferencji jest bezpłatny.

Jesteśmy przekonani, że aktualna wiedza zaprezentowana w atrakcyjny sposób przez wybitnych wykładowców przyczyni się do dużego zainteresowania Konferencją.

Licząc na Państwa aktywny udział, pozostajemy z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Konsultant Krajowy ds. Hipertensjologii

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Prezes PTNT


© 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone